Fakta om svensk turism 2017

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. Den samlade turismkonsumtionen ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 till totalt 317 miljarder kronor. Det är den kraftigaste ökningen sedan 2006.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sys­selsättningstillväxt.

I den här rapporten har vi sammanställt data om svensk turism under 2017. Här kan du följa turismen betydelse för svensk ekonomi under året.

Fakta om svensk turism 2017

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0254
ISBN:
978-91-88601-73-5
Årtal:
2018