Fakta om svensk turism 2016

Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000. Det är främst de utländska turisterna som ökar.

Tillväxtverket tar varje år fram siffror som visar vad turismen betyder för svensk ekonomi. Det handlar om turismens omsättning, exportvärde och hur många arbeten den ger.

2016 omsatte turister, både svenska och utländska besökare, 296 miljarder kronor. Turismen stod för 2,7 procent av landets BNP. Under 2016 växte turismens exportvärde med 12,7 procent eller 13,5 miljarder kronor.

Antalet sysselsatta i Sverige som ett resultat av turism ökade med närmare 11 000 personer till 169 000.

Fakta om svensk turism 2016

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0225
Årtal:
2017