Inkommande besökare - IBIS

För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en gränsundersökning som löpande samlar information om utländska besök i Sverige.

Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige. IBIS består av flera delundersökningar baserat på färdmedel vid utresetillfället.

Under perioden mars 2019 till mars 2020 genomfördes delundersökningar på flygplatser, färjehamnar och tåg. Vägtrafikundersökningen som var tänkt att starta under 2020 kunde inte genomföras på grund av coronapandemin. Resultaten från undersökningen finns att ta del av i publikationen Fakta om svensk turism 2020, se länk längst ner på sidan. Sommaren 2022 startade IBIS-undersökningen i gång igen på flygplatser, färjehamnar, tåg och väg. Datainsamlingen planeras pågå i ett år varpå resultat från undersökningen kommer finnas hösten 2023.

Uppgifter samlas in via enkäter till utresande personer, med frågor om bland annat resesyften, aktiviteter, resmål, övernattningar och utgifter. Detta sker vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager, det vill säga flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg etc. Tanken är att dessa delar ska ge en helhetsbild av utländsk turism i Sverige. Undersökningen ska bland annat ge svar på frågor om totala volymer på inresandet uppdelat på olika kategorier och målgrupper.

Resultat från IBIS-undersökningarna

Du hittar statistik från IBIS-undersökningarna i vår statistikportal om turism samt i våra rapporter:

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se