Om Inkvarteringsstatistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Publicering av inkvarteringsstatistik 2023

Publicering av inkvarteringsstatistik 2024

 • 16 januari - Preliminär statistik för november 2023
 • 31 januari - Preliminär statistik för december 2023
 • 29 februari - Preliminär statistik för januari 2024
 • 4 april - Preliminär statistik för februari 2024
 • 2 maj - Preliminär statistik för mars 2024
 • 30 maj - Preliminär statistik för april 2024
 • 3 juli - Preliminär statistik för maj 2024
 • 31 juli - Preliminär statistik för juni 2024
 • 29 augusti - Preliminär statistik för juli 2024
 • 2 oktober - Preliminär statistik för augusti 2024
 • 31 oktober - Preliminär statistik för september 2024
 • 28 november - Preliminär statistik för oktober 2024

Dokumentation

I dokumenten nedan finner ni beskrivning av statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Arkiv statistikens kvalitet

Arkiv statistikens framställning

Kontakt

Patrik Svensson

Tel. 08-681 97 45

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se