Utmaningar och möjligheter för besöksnäringens kompetensförsörjning - Syntes och förslag

Besöksnäringen har likt många andra näringar, problem att rekrytera den kompetens som behövs. I besöksnäringen arbetar många olika kompetenser. Från kockar och lokförare till hotellreceptionister och
städare.

Sweco har på uppdrag av Tillväxtverket analyserat besöksnäringens kompetensförsörjning i flera delrapporter. I den här sammanfattande rapport analyseras resultaten och Sweco föreslår ett antal åtgärder som de bedömer är realistiska och effektiva.

Sammanfattning

Att utbilda fler personer för yrken inom besöksnäringen tror Sweco inte är en realistisk lösning för det stora flertalet yrken inom besöksnäringen. Konkurrensen från andra branscher och yrken är helt enkelt för stor. Och många andra bristyrken står högre upp på den politiska dagordningen. Åtgärderna behöver därför vara andra:

  • Sweco föreslår för det första att besöksnäringens företag i högre grad behöver analysera hur de skulle kunna erbjuda mer attraktiva arbeten. För att möta konkurrensen om arbetskraften från andra branscher.
  • Besöksnäringens rekryteringspotentialen finns till stor del bland de som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden. Men de insatser som görs för att kombinera kompetensförsörjning och integration fungerar dåligt. Sweco menar därför att det är mycket angeläget att dessa insatser förbättras. Men en ökad satsning på dessa insatser behöver föregås av en fördjupad analys av integrationsinsatser mot bristyrken.
  • Det är inte realistiskt att markant förbättra matchningen mellan utbildningsvolymer och branschens behov för besöksnäringens alla yrken. Men det finns kompetenser inom besöksnäringen som är kritiska för övriga branschen och för samhället i stort. Sweco föreslår att ambitionen att förbättra matchningen fokuseras på ett fåtal kritiska kompetenser.