Sysselsatta i besöksnäringen

Rapporten syftar till att ge en introducerande beskrivning av de som är sysselsatta i besöksnäringen.

Sweco har fått i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag med syfte att nå en förbättrad kompetensförsörjning i besöksnäringen. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring. Uppdraget är sprunget ur arbetet inom Myndighetsgruppen för besöksnäringen samt i dialog med regionala främjare och branschen.

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att ge en introducerande beskrivning av de som idag är
sysselsatta i besöksnäringen med hjälp av registerdata. I rapporten undersöks
också eventuella skillnader mellan sysselsatta inom besöksnäringen och
skillnader mot de som arbetar inom övriga tjänstesektorn eller i det övriga
näringslivet.

Resultaten visar att personer som är sysselsatta inom besöksnäringen i större
utsträckning än de som arbetar i övriga tjänstesektorn eller i övriga näringslivet:

  • är kvinnor
  • är unga
  • har utländsk bakgrund
  • har lägre inkomster
  • har lägre utbildning
  • har flera anställningar eller studerar under ett år.

Statistisk beskrivning av besöksnäringen - Sysselsatta i besöksnäringen

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0429
ISBN:
978-91-89730-17-5
Årtal:
2023