Statistisk beskrivning av besöksnäringen - Utrikes födda

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva och ge förslag på förbättring av besöksnäringens kompetensförsörjning. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring.

Rapportserien syftar till att ge en introducerande beskrivning av de som idag är
sysselsatta i besöksnäringen med hjälp av registerdata. I rapporten undersöks
också eventuella skillnader mellan sysselsatta inom besöksnäringen och övriga
tjänstesektorn eller i det övriga näringslivet.

Sammanfattning

I den första rapporten i serien, Statistisk beskrivning av besöksnäringen - Sysselsatta i näringen, konstaterade vi att det i flera av besöksnäringens delbranscher finns en större andel sysselsatta som invandrat än i övriga tjänstesektorn och näringslivet. I denna
rapport har vi undersökt gruppen vidare och konstaterar bland annat att:

 • Utrikes födda personer är i större utsträckning sysselsatta i
  besöksnäringen än personer födda i Sverige och i mindre utsträckning
  sysselsatta i övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet.
 • Av de som är sysselsatta i besöksnäringen är de som är födda i Sverige
  i större utsträckning sysselsatta inom handeln än utrikes födda.
 • Ungefär hälften av de utrikes födda som är sysselsatta i
  besöksnäringen är födda i Asien eller Sovjetunionen.

Statistisk beskrivning av besöksnäringen - Utrikes födda

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0427
ISBN:
978-91-89730-15-1
Årtal:
2023