Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Starkare tillsammans

  Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller Den här rapporten visar betydelsen av en hållbar affärsidé, och en lång etableringstid i arbetsintegrerande…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Mångfald

 2. Vilse i stöd-djungeln?

  Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering Vill du veta mer om sociala företag och hur företagsfrämjare kan stötta dem? Rapporten ”Vilse…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Mångfald

 3. Nyanlända och vägen till arbete och företagande

  30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration Tillväxtverket har arbetat med nyanlända och företagande sedan hösten 2015. Vi har lärt oss mycket…

  Publikation Regioner Andra aktörer Mångfald Regional utveckling

 4. Utveckla svenska städer

  Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva. Attraktiva miljöer lockar…

  Publikation Regioner Andra aktörer Grön tillväxt Regional utveckling

 5. Kreametern

  En guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar I den här rapporten förklarar vi hur du kan använda statistiken som finns på Tillväxtverkets…

  Publikation Regioner Andra aktörer Kultur

 6. Räcker pengarna?

  Med rapporten Räcker pengarna? gör vi en fallstudie över hur små och medelstora företag i Mellersta Norrland har tillgång till och efterfrågar finansiering…

  Publikation Företag Regioner Företagande Regional utveckling Starta företag

 7. Företagens villkor och verklighet 2017

  Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Statistik

 8. Strategisk kompetens­försörjning

  Kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser Vill du veta mer om Strategisk kompetensförsörjning? Om vilka initiativ som…

  Publikation Regioner Kompetens

 9. Mångfald och tillväxt i företag

  En studie om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag Risken att gå miste om värdefull kompetens och därmed möjligheter till…

  Publikation Företag Regioner Kompetens Mångfald

 10. Europeiska regional­fondens investeringar i Sverige

  Rapport om läget i regionala strukturfondsprogram och Interreg i halvtid av programperioden 2014-2020.

  Publikation Regioner EU EU-program Regional utveckling