Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Uppföljning av Nationella strategin

  På regeringens uppdrag har Tillväxtverket följt upp En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Uppföljningen tar…

  Publikation Regioner EU Regional kapacitet

 2. Finansiering i svenska företag

  Detta är en temarapport i serien Företagens villkor och verklighet. Den visar att lån och krediter är den vanligaste finansieringen för små och medelstora…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik Finansiering

 3. Sociala hänsyn och reserverad upphandling

  En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Här kan du läsa om den nya upphandlingslagstiftningen och få exempel på hur kommuner använt reserverad…

  Företag Regioner Andra aktörer Finansiering

 4. Rätt kompetens till företagen

  Detta är en temarapport om kompetensförsörjning i serien Företagens villkor och verklighet. Den visar att företag som vill växa, har en stark framtidstro…

  Publikation Företag Regioner Företagande Kompetens Regional kapacitet Statistik Affärsutveckling

 5. Innovativ indu­stri som vill växa

  Detta är en temarapport i serien Företagens villkor och verklighet. Den visar att 8 av 10 industriföretag tror på mer affärer de närmsta åren och har större…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Kompetens Regional kapacitet Statistik Digitalisering

 6. Företagens behov av service

  Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av landet. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror…

  Publikation Företag Regioner EU Företagande Regional kapacitet Digitalisering

 7. Utbildningar inriktade mot turism

  Nationell kartläggning Den här rapporten redovisar kartläggningen av utbildningar inom turism samt en fördjupning inom naturturism. Rapporten hjälper oss…

  Företag Regioner Andra aktörer Turism

 8. Destinations­organisationer inom turism

  En kartläggning Denna rapport, som Kontigo har tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket, kartlägger vilka destinationsorganisationer som finns i Sverige…

  Företag Regioner Andra aktörer Turism

 9. Fler film­inspelningar till Sverige

  – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion I dag missgynnas Sverige i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Kultur

 10. Starkare tillsammans

  Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller Den här rapporten visar betydelsen av en hållbar affärsidé, och en lång etableringstid i arbetsintegrerande…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer