Tre decennier av framsteg
och utmaningar

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en viktig strategi för att stärka svensk konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en strategiskt viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Inom uppdraget har vi tagit fram fyra kunskapsunderlag, där den här kunskapsöversikten utgör en del.

Insikter

 • Främjandet av kvinnors företagande handlar om främjandet av svensk ekonomi och konkurrenskraft.
 • Kvinnors företagsverksamhet ökar den totala ekonomiska aktiviteten och skapar arbetstillfällen.
 • Kvinnor som entreprenörer tenderar att utveckla nya affärsmodeller och produkter som kan stimulera ekonomisk tillväxt.
 • Kvinnors företagsinitiativ kan verka banbrytande inom nya sektorer och branscher.
  Många kvinnor som entreprenörer har en stark medvetenhet om samhällsfrågor och driver företag med socialt ansvarstagande i åtanke.
 • Kvinnors företagsverksamhet bidrar till en bredare mångfald i ledarskapsstilar och affärsstrategier.
 • Företagande har inte ett kön.
 • Syftet för kvinnors företagsverksamhet är detsamma som företagande i stort.
 • För att bredda bilden av vem som är företagare måste bilden av företagande breddas.
 • Företagande går att lära sig
 • Många av de färdigheter som krävs för att driva bolag kan man lära sig – oavsett kön.

Kunskapsunderlag

Kvinnors företagande - Tre decennier av framsteg och utmaningar

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0460
ISBN:
ISBN 978-91-89730-47-2
Årtal:
2023