En sammanställning av relevant forskning som rör hinder för kvinnors företagande

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en viktig strategi för att stärka svensk konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en strategiskt viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Underlaget redogör för vilka åtgärder som har vidtagits sedan 2006 och innehåller en bedömning av vilka åtgärder som kan ha störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag.

Rapporten är beställd av Tillväxtverket och skriven av Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kunskapsunderlag

En sammanställning av relevant forskning som rör hinder för kvinnors företagande - forskningsöversikt

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0461
ISBN:
978-91-89730-48-9
Årtal:
2023