Kartläggning av de statliga åtgärder som genomförts för att främja kvinnors företagande från 2006 och framåt

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en viktig strategi för att stärka svensk konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en strategiskt viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Inom uppdraget har vi tagit fram fyra kunskapsunderlag, där denna kartläggning utgör en del. Kartläggningen innehåller en genomgång av de åtgärder som genomförts sedan 2006, baserat på skriftliga källor, och kompletteras med en kvalificerad bedömning av vilka åtgärder som på kort och på lång sikt kan antas bäst främja kvinnors företagande.

Rapporten är beställd av Tillväxtverket och skriven av Oxford Research.

Kunskapsunderlag

Kartläggning av de statliga åtgärder som genomförts för att främja kvinnors företagande från 2006 och framåt

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0463
ISBN:
978-91-89730-50-2
Årtal:
2023