Företagens villkor och verklighet 2023

Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet, som riktar sig till små och medelstora företag i Sverige. Drygt 6 600 företag har besvarat enkäten 2023 och resultaten kan brytas ned på företagets storlek, bransch och region.

I denna rapport presenterar Tillväxtverket övergripande resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023. Med drygt 6 600 svarande är det en av Sveriges största företagsundersökningar. I undersökningen får små och medelstora företag ge sin syn och perspektiv på hur det är att driva företag. En unik källa till kunskap med inblick i företagens villkor och verklighet.

Rapporten ger en övergripande bild av situationen för små och medelstora företag när det gäller tillväxthinder, företagens hållbarhetsarbete samt deras marknader och kunder.

Sammanfattning

Resultaten visar bland annat på en ökad vilja att växa för första gången sedan 2011. Tre av fyra företag vill växa trots ökad osäkerhet, hög inflation och en ekonomisk inbromsning. Den höga tillväxtviljan återspeglas också i företagens rekryteringar där fyra av fem företag försökt rekrytera ny personal. Företagen uppger också att kompetensutveckling är den viktigaste åtgärden för att växa samtidigt som det också är deras största hinder för tillväxt.

Intressant för dig som ...

Vill veta hur företagen upplever sin verklighet och vardag. En temperaturmätare på svenskt företagsklimat. Särskilt intressant för beslutsfattare inom stat, region och kommun. Även intressant för journalister och forskare.

Fakta om årets rapport

  • Undersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023 och består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.

Fördjupningar med interaktiva diagram

Fördjupningar med interaktiva diagram finns inom kompetensförsörjning, digitalisering, tillväxtvilja, livsmedelsföretagen, och företagen i norra Sverige.

Kontakt

Oscar Svensson

Imber Råbock

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Företagens villkor och verklighet 2023 - Huvudrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0454
ISBN:
978-91-89730-42-7
Årtal:
2023