Kompetens i
livsmedelssektorn

Nästan vart tredje företag inom Livsmedelssektorn uppger att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Samtidigt är andelen utrikesfödda personer inom delar av sektorn låg.

I rapporten Kompetens i livsmedelssektorn – En analys med fokus på mångfald och regioner analyserar vi i vilken mån utrikesfödda kan bidra till att förbättra kompetensförsörjningen i sektorn.

Sammanfattning

Livsmedelssektorn utgör ungefär en tiondel av näringslivet i Sverige och är av samhällskritisk betydelse. Samtidigt står Livsmedelssektorn inför stora utmaningar och en sådan är att kompetensförsörjningen är ett stort hinder för tillväxten i många av de företag som ingår i denna. Det visar Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023 som besvarats som av 6600 små och medelstora företag varav 830 tillhör Livsmedelssektorn.

Resultaten från undersökningen visar att 75 procent av företagen i Livsmedelssektorn vill växa, men samtidigt ser nästan en tredjedel av företagen bristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder.

Övrigt

Analysen baseras på specialbeställd statistik från SCB om kompetensförsörjningen i Livsmedelssektorn och dess delsektorer. Statistiken omfattar bland annat de vanligaste yrkena och utbildningarna hos de förvärvsarbetande i Livsmedelssektorn samt uppgifter om pensionsavgångar och matchning mellan yrke och utbildning med mera.

Relaterad läsning

Kompetens i livsmedelssektorn - En analys med fokus på mångfald och regioner

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0457
ISBN:
978-91-89730-45-8
Årtal:
2023