Affärsdriven livsmedelsproduktion

Livsmedelsindustrin anger att det är av stor betydelse att producera med en hög automationsgrad men att det samtidigt finns hinder i form av låga vinstmarginaler och brist på kompetent drifts- och processpersonal. Digitaliseringsbehovet är närvarande och behovet anses vara ökande.

År 2019 fick Tillväxtverket i regeringsuppdrag att genomföra åtgärder under perioden 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin. Denna rapport ingår i deluppdraget Analys av kompetensförsörjningsbehov och genomförande av åtgärder, där huvudsyftet är att stärka Livsmedelssektorns kompetensförsörjning.

Det här en kortverision av rapporten Affärsdriven livsmedelsproduktion med rapportnummer 0467. Kortverisionen är skriven av Jens von Axelson, Mälardalen Industrial Technology Center AB. Insikter och åtgärdsförslag är författarens egna. Den längre verisionen kan laddas ner på länken nedan.

Sammanfattning

Tekniken utvecklas i hög takt och produktionsteknologins förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar ökar. En målbild kan beskrivas av begreppet Industri 5.0 där såväl yttre miljö (Sustainable) som de mänskliga förutsättningarna (Human-centric) och den strategiska kompetensförsörjningen har en viktig plats i en motståndskraftig (Resilient) industri. Sammanfattat behöver ett företags strategiska förmåga byggas av både ett bra utnyttjande av teknologi och kompetens för att på sikt vara konkurrenskraftigt och, i det här fallet, bidra till grön omställning genom digitalisering, produktionsökning, Sveriges livsmedelsförsörjning och övergripande konkurrensförmåga.

Utredningens målsättning har varit att, ur ett systemperspektiv, beskriva en förändringsteori och föreslå en programstruktur, som kan stötta livsmedelsindustrins små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft genom automation och digitalisering och sammankopplad med strategisk kompetensförsörjning. En utgångspunkt har varit det nyss genomförda initiativet Robotlyftet som har fått ett bra genomslag i tillverkningsindustrin.

Kontakt

Minna Rydgård

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Affärsdriven livsmedelsproduktion - förslag på kompetensbaserad automations- och digitaliseringslyft för livsmedelsindustrin

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0468
ISBN:
978-91-89730-55-7
Årtal:
2023