Årsredovisning 2023

Tillväxtverkets årsredovisning 2023.

Om resultatredovisningen

Resultatredovisningen beskriver hur Tillväxtverket tog sig an uppdraget att bidra till konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige 2023.

Resultatredovisningen är indelad i regleringsbrevets tre målområden. Huvudavsnitten har underavsnitt som alla inleds med en samlad bedömning av resultat och effekter. Därefter kommer redovisning av resultat och utveckling inom respektive genomförd insats.

  • Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag
  • Villkor och förutsättningar för företag
  • Hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling.

Avslutningsvis redovisar vi övriga återrapporteringskrav och uppdrag, övriga uppgifter enligt instruktionen, vår kompetensförsörjning och året i siffror.

Årsredovisning 2023

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0726
ISBN:
978-91-89255-63-0
Årtal:
2024