Livsmedelssektorns kompetensförsörjning - en syntesrapport

Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi. Inom livsmedelsstrategin ska Tillväxtverket bland annat analysera och genomföra insatser som stärker och utvecklar kompetensförsörjningen inom Livsmedelssektorn.

Denna rapport är del av Tillväxtverkets genomförande av regeringsuppdraget och syftar till att göra en syntes av tidigare analyser av kompetensförsörjningen som tagits fram av olika aktörer. I rapporten har tre frågeställningar varit i fokus:

• Vilka problem och utmaningar finns idag med kompetensförsörjningen inom Livsmedelssektorn och var kan det uppstå kompetensbrist i framtiden på kort och på lång sikt?

• Vilka yttre faktorer kan tänkas förändra Livsmedelssektorns kompetensförsörjning på kort och på lång sikt?

•Vilka åtgärder krävs för lösa identifierade problem och utmaningar med kompetensförsörjningen inom Livsmedelssektorn?

Kontakt

Minna Rydgård

Fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Livsmedelssektorns kompetensförsörjning - en syntesrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0476
ISBN:
978-91-89730-65-6
Årtal:
2024