Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

  1. Hållbart företagande.

    Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. Hållbart företagande är den tredje rapporten utifrån Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor…

    Publikation Företag Företagande

  2. Företagens med­verkan i offentlig upphandling

    Företagens med­verkan i offentlig upphandling Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under…

    Publikation Företag Företagande