Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Kommersiell service i gles- och landsbygder

  - Tillväxtverket Kommersiell service i gles- och landsbygder Regeringen uppdrog 2011 åt Tillväxtverket att fördela 20 miljoner kronor (mnkr) per år under…

  Publikation Regioner EU Regional utveckling

 2. Tillväxt och sysselsättning i hela Sverige

  - Tillväxtverket Tillväxt och sysselsättning i hela Sverige Detta är en kortversion av det Nationella regionalfondsprogrammet. Här beskrivs fokus på insatsområden…

  Publikation Regioner EU Regional utveckling

 3. Regler som tillväxthinder

  - Tillväxtverket Regler som tillväxthinder Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. Lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren…

  Publikation Företag Andra aktörer Förenkling

 4. Fakta om svensk turism 2014

  - Tillväxtverket Fakta om svensk turism 2014 Fakta om svensk turism är en årlig rapport där turism och resande belyses från ett stort antal olika perspektiv…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism Näringar i förändring

 5. Förutsättningar för kulturella och kreativa företag

  - Tillväxtverket Förutsättningar för kulturella och kreativa företag Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. Den här rapporten identifierar…

  Publikation Företag Kultur Näringar i förändring

 6. 8 years of promoting women’s entrepreneurship in Sweden

  - Tillväxtverket 8 years of promoting women’s entrepreneurship in Sweden The programme Promoting women’s entrepreneurship was conducted over two programming…

  Publikation Företag Andra aktörer Mångfald

 7. Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2014

  - Tillväxtverket Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2014 2014 beviljades 91 ansökningar om regionalt investeringsstöd…

  Publikation Företag Regioner

 8. Kortversion av det regionala strukturfonds­programmet för Skåne-Blekinge

  - Tillväxtverket Kortversion av det regionala strukturfonds­programmet för Skåne-Blekinge En kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge…

  Publikation Regioner EU Regional utveckling

 9. Handbok inför gruv-eller täktsatsningar.

  - Tillväxtverket Handbok inför gruv-eller täktsatsningar. Handboken vänder sig till tjänstemän eller politiker i en kommun som kan komma att beröras av…

  Publikation Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 10. Att förberedas för internationalisering

  - Tillväxtverket Att förberedas för internationalisering Utvärdering av pilotsatsningen för internationaliseringskompetens 2013–2015. Under 2013 initierade…

  Publikation Företag Internationalisering