Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Snabbare integration genom företagande och sysselsättning

  - Tillväxtverket Snabbare integration genom företagande och sysselsättning I rapporten följer vi de 28 pilotprojekt som finansierades av Tillväxtverket…

  Publikation Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald

 2. Vägar, omvägar och återvänds­gränder i utbildnings­systemet

  - Tillväxtverket Vägar, omvägar och återvänds­gränder i utbildnings­systemet Sverige har en generellt sett välutbildad befolkning, men trots det problem…

  Publikation Kompetens Näringar i förändring

 3. Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige

  - Tillväxtverket Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige Utvärdering av organisation och arbetssätt för de fyra ESI-fondernas…

  Publikation Regioner Andra aktörer EU EU-program Regional utveckling

 4. Digitalisering av företag

  - Tillväxtverket Digitalisering av företag Denna rapport bygger på intervjuer med 15 företagsledare från tre olika branscher. Syftet med förstudien är…

  Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering

 5. Analysera digitalisering i företag

  - Tillväxtverket Analysera digitalisering i företag Att analysera digitalisering i företag är ett brett ämne som kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv…

  Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering

 6. Insatser för digitalisering av företag

  - Tillväxtverket Insatser för digitalisering av företag Den här rapporten handlar om offentliga insatser på regional och lokal nivå. Att ha god kunskap…

  Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering

 7. Regulation and competition

  - Tillväxtverket Regulation and competition Indirekta effekter av regler kan vara betydande, inte minst genom att konkurrensen påverkas. Denna litteraturstudie…

  Publikation Andra aktörer Förenkling

 8. Den affärsjuridiska tillväxtresan

  - Tillväxtverket Den affärsjuridiska tillväxtresan Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras…

  Publikation Företag Internationalisering Kompetens

 9. Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling

  - Tillväxtverket Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling Uppföljning och utvärdering av satsningen för Strategiskt styrelsearbete 2015-2016…

  Publikation Andra aktörer Internationalisering Kompetens

 10. Strategisk styrelsekompetens

  - Tillväxtverket Strategisk styrelsekompetens Rapporten är en kartläggning för styrelsekompetens riktad till mindre tillväxtföretag. En del i kartläggningen…

  Publikation Andra aktörer Kompetens