Tillväxtverket

Publikationer

Här nedan ser du en lista på Tillväxtverkets senaste publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Europeiska regional­fondens investeringar i Sverige

  - Tillväxtverket Rapport om läget i regionala strukturfondsprogram och Interreg i halvtid av programperioden 2014-2020.

  Publikation Regioner EU EU-program Regional utveckling

 2. Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 4

  - Tillväxtverket Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inom nio regionalfondsprogram. En oberoende…

  Publikation Regioner EU EU-program

 3. Utvärdering av åtta program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 3

  - Tillväxtverket Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom åtta regionalfondsprogram…

  Publikation Regioner EU EU-program

 4. Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 1

  - Tillväxtverket Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, inom nio regionalfondsprogram. En…

  Publikation Regioner EU EU-program

 5. Finansiering för regional tillväxt 2016

  Finansiering för regional tillväxt 2016 - Tillväxtverket Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet. Arbetet med de regionala…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 6. Nyanlända och före­tagande

  Nyanlända och före­tagande - Tillväxtverket - en studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige…

  Publikation Företag Andra aktörer Företagande Mångfald

 7. Fakta om svensk turism 2016

  - Tillväxtverket Fakta om svensk turism 2016 Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000. Det…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Statistik Turism

 8. Snabbare integration genom företagande och sysselsättning

  I rapporten följer vi de 28 pilotprojekt som finansierades av Tillväxtverket för att ta fram förstudier och pilotprojket för snabbare integration. Rapporten…

  Publikation Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald

 9. Vägar, omvägar och återvändsgränder i utbildnings­systemet

  - Tillväxtverket Vägar, omvägar och återvändsgränder i utbildnings­systemet Sverige har en generellt sett välutbildad befolkning, men trots det problem…

  Publikation Kompetens Näringar i förändring

 10. Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige

  Utvärdering av organisation och arbetssätt för de fyra ESI-fondernas program i Sverige. De fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige…

  Publikation Regioner Andra aktörer EU EU-program Regional utveckling