Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Företagens villkor och verklighet 2017

  - Tillväxtverket Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Statistik

 2. Strategisk kompetens­försörjning

  - Tillväxtverket Kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser Vill du veta mer om Strategisk kompetensförsörjning? Om vilka…

  Publikation Regioner Kompetens

 3. Mångfald och tillväxt i företag

  - Tillväxtverket En studie om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag Risken att gå miste om värdefull kompetens och därmed…

  Publikation Företag Regioner Kompetens Mångfald

 4. Europeiska regional­fondens investeringar i Sverige

  - Tillväxtverket Rapport om läget i regionala strukturfondsprogram och Interreg i halvtid av programperioden 2014-2020.

  Publikation Regioner EU EU-program Regional utveckling

 5. Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 4

  - Tillväxtverket Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inom nio regionalfondsprogram. En oberoende…

  Publikation Regioner EU EU-program

 6. Utvärdering av åtta program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 3

  - Tillväxtverket Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom åtta regionalfondsprogram…

  Publikation Regioner EU EU-program

 7. Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 1

  - Tillväxtverket Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, inom nio regionalfondsprogram. En…

  Publikation Regioner EU EU-program

 8. Finansiering för regional tillväxt 2016

  Finansiering för regional tillväxt 2016 - Tillväxtverket Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet. Arbetet med de regionala…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 9. Nyanlända och före­tagande

  Nyanlända och före­tagande - Tillväxtverket - en studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige…

  Publikation Företag Andra aktörer Företagande Mångfald

 10. Fakta om svensk turism 2016

  - Tillväxtverket Fakta om svensk turism 2016 Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000. Det…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism