2. Villkor och föreskrifter

De krav som gäller för alla beviljade verksamhetsbidrag finns reglerade i Tillväxtverkets allmänna villkor och föreskrifter för verksamhetsbidrag.

Regelverk för verksamhetsbidrag

Vilket års allmänna villkor som gäller för ert verksamhetsbidrag framgår av ert beslut.

Allmänna villkor

Regelverket för verksamhetsbidrag till stöd för kooperativ utveckling

Föreskrifter

Allmänna villkor

Vilket års allmänna villkor som gäller för ert verksamhetsbidrag framgår av ert beslut.

Håll er uppdaterade genom att kontinuerligt ta del av informationen i handboken och sprid den i er organisation.