Blanketter och mallar för verksamhetsbidrag

Här hittar ni blanketter och mallar för att söka stöd och rapportera verksamhetsbidrag.

Blanketter och mallar för att ansöka om stöd

Signera er ansökan om stöd

Om ni har problem med att ta fram ett missiv för att signera ansökan om stöd i Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd.

Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd.Pdf, 161.2 kB.

Ekonomisk verktygslåda

I ansökan ska ni använda Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020Excel, 63.8 kB. för att ta fram en budget.

Blanketter och mallar för att rapportera