Tidigare versioner av Handbok för verksamhetsbidrag

I samband med att innehåll i handboken för verksamhetsbidrag uppdateras, ändras också handbokens versionsnummer. Här kan du läsa om vilka ändringar som gjorts för respektive version, med början från version 1.0.

Tidigare versioner