Version 1.0

Den första versionen av Handbok för verksamhetsbidrag publicerades i september 2022.