Så ansöker ni

Innan ni ansöker behöver ni planera era insatser. En bra planering har stor betydelse för möjligheten att nå era mål. Verksamheten som ansökan omfattar måste passa in den aktuella utlysningen och ligga i linje med Tillväxtverkets krav och kriterier för bidraget. Här finns information förändringsteori, obligatoriska bilagor och hur ni ska planera er budget.

Har ni de rätta förutsättningarna?

Er organisation måste uppfylla de grundläggande kraven för att kunna få verksamhetsbidrag från Tillväxtverket. Om ni beviljas verksamhetsbidrag ska den verksamhet som är bidragsgrundande fokusera på att åstadkomma resultat. Det ska finnas en logik som visar att det är möjligt att leverera resultat och nå uppsatta mål.

1. Planera er verksamhet

Att formulera ett utkast till förändringsteori är en förutsättning för att kunna ansöka. Förändringsteorin hjälper er att skapa en röd tråd för den verksamhet som bidraget finansierar som helhet. Ni ska också planera för utvärdering så att ni kan visa vad verksamheten uppnår för resultat.

Se till att ni har en verksamhetslogik

Ta fram en förändringsteori

Planera för utvärdering

2. Planera er budget

I planeringsfasen inför ansökan om verksamhetsbidrag ska ni göra en detaljerad planeringsbudget. Er verksamhet och budget för bidraget ska präglas av kostnadseffektivitet, följa gällande upphandlings- eller inköpsregler och reglerna om informationsskyldighet .

Planera er kostnadsbudget

3. Bifoga obligatoriska bilagor till ansökan

Innan ni skickar in er ansökan ska ni säkerställa att ni fyllt i och bifogat samtliga obligatoriska bilagor.

Obligatoriska bilagor

Obligatoriska uppgifter

4. Fyll i och skicka in ansökan

Budgeten ska präglas av kostnadseffektivitet, följa gällande upphandlings- eller inköpsregler och reglerna om informationsskyldighet.

Hur ansöker ni?

Inskickad ansökan blir allmän handling

5. Så bedömer Tillväxtverket er ansökan

Utlysningarna sker i konkurrens, där den eller de ansökningar som ligger närmast utlysningens mål, krav och kriterier beviljas bidrag

Grundläggande krav

Urvalskriterier