Exempel på cirkulära affärsmodeller

Här kan du se exempel på hur du kan lägga upp cirkulära affärsmodeller.

Robotdammsugare på abonnemang

Exempel 1: Robotdammsugare på abonnemang
ErbjudandeDammfria golv genom abonnemang på robotdammsugare.
KunderPrivatpersoner som vill ha det rent hemma och som är benägna att hyra dammsugare istället för att köpa.
KundkontaktDigital via webbsida och app.
DistributionFraktbolag för utskick och återtagande.
IntäkterFast månadsavgift plus avgift för antal dammsugna kvadratmeter per månad.
Aktiviteter
 • Hålla koll på och underhålla dammsugarna
 • Tillverka dammsugare
 • Uppmuntra fler kunder att abonnera
Resurser
 • Dammsugare
 • Personal som underhåller dammsugarna
 • Digital lösning för att hålla koll på dammsugarna
Partners
 • Utvecklare av digitala lösningar
 • Fraktbolag
Kostnader
 • Kostnader för tillverkning av dammsugare
 • Digitala lösningar
 • Löner
Påverkan
 • Material för tillverkning av dammsugare
 • Elförbrukning vid användande
 • Transport
 • Abonnemang ger minskat resursuttag (ökad livslängd för varje enhet)

Mellanlager för överblivet byggmaterial

Mellanlager för överblivet byggmaterial

Erbjudande

Lager för överblivet byggmaterial från rivningsarbeten, renoveringar och nybyggnation

Kunder

Byggföretag

Kundkontakt

 • Digital tjänst där byggföretag kan söka efter tillgängligt byggmaterial för återbruk
 • Personlig på lagret

Distribution

Via lagret

Intäkter

Försäljning av överblivet byggmaterial

Aktiviteter

 • Hantera och organisera byggmaterialet
 • Kontakt med kunder
 • Sköta digital tjänst

Resurser

 • byggmaterial
 • Lagerlokal
 • Personal
 • Digital tjänst

Partners

 • Kommuner
 • Byggföretag
 • Rivningsföretag
 • Återvininngsföretag
 • Fastighetsägare
 • Utvecklare av digitala tjänst 

Kostnader

 • Lokalkostnader
 • Utveckling av digitala lösningar
 • Löner
 • Transport

Påverkan

 • Transport
 • Uppvärmning av lokal
 • Minskat resursuttag när byggmaterial återbrukas

Fiskodling på land

Fiskodling på land

Erbjudande

 • Fisk odlad på land i system som återcirkulerar vatten och näringsämnen
 • Gödsel från fiskens avföring som kan ersätta konstgödsel

Kunder

Konsumenter av fisk

Kundkontakt

Via återförsäljare av fisk

Distribution

 • Fisk via återförsäljare
 • Lokala lantbrukare hämtar gödsel vid odlingen

Intäkter

 • Försäljning av fisk
 • Försäljning av gödsel till lokala lantbrukare (avtal för samverkan i symbios)

Aktiviteter

 • Mata fisken och övervaka odlingen
 • Kontakter med återförsäljare
 • Hantera fiskens avföring
 • Kontakter med lantbrukare

Resurser

 • Odlingssystem
 • Vatten
 • Fiskfoder
 • Anläggning för att bearbeta fiskens avföring till gödsel
 • Personal

Partners

 • Återförsäljare av fisk
 • Partnerskap i symbios med lokala lantbrukare

Kostnader

 • Kostnader för lokal/anläggning
 • Löner 

Påverkan

 • Fiskfoder
 • Uppvärmning av vatten
 • Lägre miljöpåverkan av fisk odlad på land än i havsbaserad odling
 • Återcirkulerat vatten
 • Gödsel från fiskens avföring ersätter konstgödsel

.