3. Kundkontakt

Här beskriver ni vilken typ av kontakt som binder samman era produkter eller tjänster med kunderna.

Vilken typ av kontakt förväntar sig kunderna att ni ska skapa och upprätthålla? Hur sker kontakten och genom vem? Hur följer ert företag upp, utvärderar och utvecklar kontakten med kunderna? Hur kan kontakten stärkas eller förlängas?

Kundrelationer

  • Vilken typ av relationer ska vi etablera med våra kunder?

Exempel på relationer i en cirkulär affärsmodell

  • via digital tjänst t ex vid uthyrning, abonnemang och delande eller för att sälja återtagna produkter
  • återkoppling på hur produkter används vid uthyrning, abonnemang och återtagande.

Så tänker ni cirkulärt

  • En cirkulär affärsmodell innebär ofta längre relationer, mer återkoppling från kunden och ett ökat behov av tillit. Hur kan vi dra nytta av detta? Vilka krav ställer det på oss?