5. Intäkter

Vilka värden kan bidra till en ökad betalningsvilja hos kunden? Hur kan ni skapa en långsiktig ekonomisk utveckling? Hur får ni intäkter på nya sätt?

Att fundera på

  • Vad är våra kunder villiga att betala för?
  • Hur och när sker betalningarna?

Exempel på intäkter i en cirkulär affärsmodell

  • från försäljning av tjänst som ersätter köp av produkter, återkommande betalningar eller betalning per användningstillfälle
  • från försäljning av produkt av cirkulära material
  • från försäljning av tjänst för reparation eller uppgradering
  • från försäljning av avfall och överskott vid symbiossamverkan.

Så tänker ni cirkulärt

  • Det är intäkterna som gör att det blir ekonomi av det cirkulära. Detta kan skilja de cirkulära affärsmodellerna från annat hållbarhetsarbete, som kanske inte alltid skapar direkta intäkter. Vilka intäkter möjliggör er cirkulära affärsmodell, här och nu och på längre sikt?

Tips

  • Om möjligt, uppskatta hur mycket kunden är villig att betala för er tjänst eller produkt. Om ni utvecklar en affärsmodell som bygger på abonnemang kan ni laborera med olika fasta månadskostnader och rörliga avgifter.