9. Kostnader

Här beskriver ni de kostnader som är förknippade med de aktiviteter och resurser som krävs för att skapa och leverera det ni erbjuder. Vilka resurser och aktiviteter är mest kostsamma? Är de kostnads- eller värdedrivna? Vilka förändringar kostar mest/minst att genomföra?

Att fundera på

 • Hur är våra kostnader fördelade?
 • Vilka aktiviteter och resurser är dyrast?

Exempel på kostnader i en cirkulär affärsmodell

 • inköp av cirkulära material
 • återtillverkning av återtagna produkter
 • investeringar för inköp av produkter vid uthyrning och abonnemang
 • investeringar för strategisk utveckling.

Besparingar

 • minskade kostnader för material och komponenter när produkter återtas
 • minskade kostnader för inköp av resurser vid samverkan i symbios.

Så tänker ni cirkulärt

 • Hur frigör ni resurser för investeringar och strategisk utveckling?
 • Cirkulär ekonomi handlar ofta om att dela på resurser eller att använda dem på ett mer effektivt sätt.
 • Finns det kostnader som minskar eller försvinner i er cirkulära affärsmodell?
 • Finns det kostnader som kan minska genom att samverka i symbios med andra företag?