6. Aktiviteter

Här beskriver ni vad som är viktigt att göra i företaget för att
skapa och leverera det ni erbjuder. Fundera också på om det
är något ni gör idag som ni borde sluta göra.

Att fundera på

 • Vilka aktiviteter krävs för att leverera våra produkter eller tjänster?

Exempel på aktiviteter i en cirkulär affärsmodell

 • hålla koll på och underhålla produkter vid uthyrning och abonnemang
 • återtillverka produkter
 • tillverka produkter av cirkulära material
 • tillverka produkter som bidrar till att återskapa och förbättra ekosystem.

Strategisk utveckling

 • produktdesign och materialutveckling
 • löpande förbättringar för att till exempel öka mängden återvunnet material i en produkt
 • uppmuntra kunder att göra cirkulära val.

Så tänker ni cirkulärt

 • Utveckling av eller omställning till en cirkulär affärsmodell kan ibland kräva långsiktiga strategiska satsningar.
 • Behöver material och produkter utvecklas?
 • Kan vi göra något för att få fler kunder att göra cirkulära val?
 • Att uppmuntra kunden att göra cirkulära val kan till exempel vara att få kunden att vilja hyra en produkt istället för att köpa den.

Dela in aktiviteterna i de här kategorierna

 • att fortsätta med
 • att sluta med
 • att börja med
 • att inte börja med.