1. Erbjudande

Fundera på vad det är kunden betalar för. Är det en produkt som exempelvis en tvättmaskin, en funktion som exempelvis rena kläder eller en upplevelse i form av en välfungerande vardag? Svaret kan ha betydelse för vilken affärsmodell som passar bäst. Hur gör ni för att kontinuerligt fånga upp nya behov och utveckla nya värdeerbjudanden?

Värdeerbjudande

 • Vilket värde skapar vi för våra kunder?
 • Vilka behov kan vi uppfylla?

Exempel på hur värden kan skapas i en cirkulär affärsmodell

 • tjänst som ersätter köp av produkter genom uthyrning, abonnemang eller delande
 • produkter designade för att användas länge
 • återanvända produkter
 • återtillverkade produkter, det vill säga återtagna och återställda
 • produkter av cirkulära material, till exempel återvunna, återvinningsbara eller nedbrytbara
 • tjänst för reparation eller uppgradering
 • produkter som bidrar till att återskapa och förbättra ekosystem vid brukande av mark och vatten.

Så tänker ni cirkulärt

Förslag på frågor som ni behöver analysera och besvara:

 • Har vi några cirkulära erbjudanden redan idag?
 • Skulle vi kunna utveckla nya cirkulära erbjudanden?
 • Vilka former av cirkulära erbjudanden ligger närmast till hands för oss?
 • Vilken roll har vårt erbjudande i en cirkulär ekonomi?

Förtydliganden

 • Delande innebär att produkter utnyttjas av flera användare, det kan till exempel vara en bilpool eller en tjänst där privatpersoner hyr fritidsutrustning av varandra.
 • Att återtillverka en produkt innebär att i stor skala återställa återtagna produkter genom att till exempel byta ut utslitna komponenter.
 • Produkt som bidrar till att återskapa och förbättra ekosystem kan till exempel vara grönsaker som odlas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden ökar.