7. Resurser

Här beskriver ni de resurser som är viktiga för att skapa och leverera det ni erbjuder. Det kan vara såväl materiella resurser som till exempel kompetens. Hur gör ni för att kontinuerligt identifiera och aktivera nya resurser som kan bidra till ert erbjudande?

Att fundera på

 • Vilka resurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell

 • cirkulära material
 • återtagna produkter
 • digitala lösningar, till exempel vid uthyrning, abonnenamang och delande
 • långsiktigt förvaltade naturresurser (mark och vatten för brukande på ett sätt som återskapar och förbättrar ekosystemen)
 • kunder som levererar tillbaka produkter
 • kompetens som är relevant för cirkulär utveckling.

Outnyttjade resurser

 • avfall och överskott
 • fysiska tillgångar med låg nyttjandegrad.

Så tänker ni cirkulärt

 • En viktig del av cirkulär ekonomi är att aktivera och skapa värde av sådant som tidigare varit avfall eller kanske belastningar.
 • Outnyttjade resurser är exempel på sådant som kan vara viktigt att ta vara på i ett längre perspektiv.