8. Partners

Vilka är era partners idag och vilken relation har ni, eller skulle vilja ha, till dessa? Lyft gärna blicken och beskriv det system av aktörer som företaget verkar i och har nytta av. Hur kan ni bidra till att hela systemet utvecklas?

Att fundera på

Vilka behöver vi hjälp av för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på partners i en cirkulär affärsmodell

 • leverantörer av cirkulära material
 • återtillverkare
 • utvecklare av digitala tjänster
 • finansiärer med förståelse för cirkulära affärsmodeller
 • partner för produktdesign, forskning och utveckling
 • partner för logistiklösningar
 • partner för att nå specifika kundsegment
 • flödesmäklare.

Så tänker ni cirkulärt

 • Att skapa djupgående samverkan mellan flera partner, där avfall och överskott från en aktör blir råvara hos en annan, är en central del i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Förtydliganden

 • Värdeskapande i en cirkulär affärsmodell sker ofta under lång tid, till exempel när det gäller uthyrning. Möjliga finansiärer behöver därför ha förståelse för logiken i cirkulära affärsmodeller.
 • Partner för att nå specifika kundsegment kan till exempel vara att samverka med en idrottsförening för att nå ut med ett erbjudande om att hyra någon typ av sportutrustning.
 • Flödesmäklare är ett företag som förmedlar återvunna material eller avfall och överskott.