10. Påverkan

Här beskriver ni den miljömässiga och sociala påverkan som finns kopplad till affärsmodellen. Det kan även vara värt att diskutera hur olika kundsegment och partner ser på påverkan på planet och samhälle.

Att fundera på

  • Vilken påverkan har vår affärsmodell på planet och samhälle?

Negativ påverkan

  • Leder vår affärsmodell till någon negativ påverkan på planet och samhälle?
  • Vad kan vi göra för att minska vår negativa påverkan? Vad kan vi sluta göra?
  • Riskerar vår negativa påverkan att skada varumärke och kundrelationer?

Positiv påverkan

  • Leder vår affärsmodell till någon positiv påverkan på planet och samhälle?
  • Hur kan vår affärsmodell bidra till ytterligare positiv påverkan?
  • Vilket värde tillför vår positiva påverkan till varumärke, kunder och partner?

Så tänker ni cirkulärt

  • Fundera över hur detta kontinuerligt kan utveckla övrigt i affärsmodellen. Prova att ändra i andra delar, analysera sedan hur affärsmodellens totala påverkan förändras. Kan ni utforska en annan cirkulär affärsmöjlighet för att gå från negativ till positiv påverkan på planet och samhälle?
  • Allt som gäller "Påverkan" kan användas för att bedöma olika idéer till nya affärsmodeller som ni väljer mellan. Ju mer positiv nettopåverkan desto högre ranking av idén.