Cirkulär affärsmodell

Denna guide hjälper er som coachar i affärsutveckling och er som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet.

Att ta fram en cirkulär affärsmodell är en process som med fördel sker i grupp. Det gör att de nya idéerna blir fler och kopplingar mellan olika personers tankebanor kan generera oväntade idéer.

1. Erbjudande

Fundera på vad det är kunden betalar för. Är det en produkt som exempelvis en tvättmaskin, en funktion som exempelvis rena kläder eller en upplevelse i form av en välfungerande vardag?

Hur värden kan skapas i en cirkulär affärsmodell

Så tänker ni cirkulärt

2. Kunder

Vem eller vilka är villiga att betala för den produkt eller tjänst ni erbjuder? Ibland är kunden och användaren inte densamma.

Olika kundsegment i en cirkulär affärsmodell

Så tänker ni cirkulärt

3. Kundkontakt

Vilken typ av kontakt förväntar sig kunderna att ni ska skapa och upprätthålla? Hur sker kontakten och genom vem?

Relationer i en cirkulär affärsmodell

Så tänker ni cirkulärt

4. Distribution

Här beskriver ni genom vilka distributionskanaler kundsegmenten tar del av det ni erbjuder. Det kan vara genom egna butiker, återförsäljare eller postleverans.

Frågor om distribution

Så tänker ni cirkulärt

5. Intäkter

Vilka värden kan bidra till en ökad betalningsvilja hos kunden? Hur kan ni skapa en långsiktig ekonomisk utveckling? Hur får ni intäkter på nya sätt?

Exempel på intäkter i en cirkulär affärsmodell

Så tänker ni cirkulärt

6. Aktiviteter

Här beskriver ni vad som är viktigt att göra i företaget för att skapa och leverera det ni erbjuder. Fundera också på om det är något ni gör idag som ni borde sluta göra.

Strategisk utveckling

Så tänker ni cirkulärt

7. Resurser

Här beskriver ni de resurser som är viktiga för att skapa och leverera det ni erbjuder. Det kan vara såväl materiella resurser som till exempel kompetens.

Outnyttjade resurser

Så tänker ni cirkulärt

8. Partners

Vilka är era partners idag och vilken relation har ni, eller skulle vilja ha, till dessa? Lyft blicken och beskriv det system av aktörer som företaget verkar i och har nytta av.

Exempel på partners i en cirkulär affärsmodell

Så tänker ni cirkulärt

9. Kostnader

Vilka resurser och aktiviteter är mest kostsamma? Är de kostnads- eller värdedrivna? Vilka förändringar kostar mest/minst att genomföra?

Kostnader i en cirkulär affärsmodell

Så tänker ni cirkulärt

10. Påverkan

Här beskriver ni den miljömässiga och sociala påverkan som finns kopplad till affärsmodellen.

Positiv och negativ påverkan

Så tänker ni cirkulärt