Om guiden Cirkulär affärsmodell

Guiden för cirkulär affärsmodell är baserad på Cirkulär Business Model Canvas, ett strategiskt verktyg för affärsutveckling. Modellen gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt.

Guiden hjälper er som coachar i affärsutveckling och er som driver eller startar ett företag att börja tänka i cirkulära banor och skapa cirkulära affärsmodeller. Den passar som en introduktion till cirkulär ekonomi och att tänka kring möjligheter med cirkulära affärsmodeller på utbildningar inom exempelvis entreprenörskap, affärsrådgivning och företagsekonomi.

Guiden går att använda såväl för att omforma eller uppdatera ett etablerat företags befintliga affärsmodell som för att utveckla en cirkulär affärsmodell för ett nystartat företag där grunderna i affärsidén redan finns.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare istället för att bli avfall.

Kontinuerligt värdeskapande i två kretslopp

Material och produkter bidrar till kontinuerligt värdeskapande i två skilda kretslopp: I den biologiska cykeln cirkulerar organiska material som ger näring åt naturliga processer. I den tekniska cykeln cirkulerar material tillbaka till industrin i slutna loopar, och produkter behålls i användning så länge som möjligt. Material, produkter och affärsmodeller designas så att avfall och utsläpp eliminieras.

Återskapa och förbättra ekosystem över tid

Cirkulär ekonomi handlar också om att återskapa och förbättra ekosystem över tid. De allra flesta affärsmodeller är idag linjära, vilket innebär att nyuttag av råvaror görs för tillverkning av produkter som sedan används och i slutändan ger upphov till avfall.

En cirkulär affärsmodell bidrar istället till att material och produkter hålls i omlopp och är ett sätt att bygga in hållbarhet i kärnan av hur ett företag fungerar.

Om Cirkulär Business Model Canvas

Cirkulär Business Model Canvas är en svensk anpassning av den ursprungliga Business Model Canvas som utvecklats av schweizaren Alex Osterwalder och publicerades i boken Business Model Generation (2010).

Den svenska varianten Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket med ytterligare finansiering från Region Jämtland Härjedalen.