2. Kunder

Vem eller vilka är villiga att betala för den produkt eller tjänst ni erbjuder? Ibland är kunden och användaren inte densamma. Här lägger ni fokus på den betalande kunden. Diskutera även hur ni gör för att kontinuerligt fånga upp nya kundsegment samt förändringar i de befintliga.

Kundsegment

  • För vem skapar vi värde?
  • Vilka är våra kunder?

Exempel på kundsegment i en cirkulär affärsmodell:

  • användare av tjänst som ersätter köp av produkt genom uthyrning, abonnemang eller delande
  • köpare av återanvända eller återtillverkade produkter
  • köpare av produkter av cirkulära material
  • användare av tjänst för reparation eller uppgradering
  • köpare av produkt som bidrar till att återskapa och förbättra ekosystem
  • köpare av avfall och överskott eller återtaget material.

Så tänker ni cirkulärt

  • Innebär den cirkulära affärsmodellen möjlighet att skapa värde för fler/nya kunder?
  • Finns det sekundära kundsegment som köper restflöden eller återtagna material/produkter?