4. Distribution

Här beskriver ni genom vilka distributionskanaler kundsegmenten tar del av det ni erbjuder. Det kan vara genom egna butiker, återförsäljare eller postleverans. Fundera över hur ni interagerar med kundernas rutiner och hur ni tar in återkoppling för utvärdering och utveckling.

Frågor om distribution

  • Genom vilka distributionskanaler vill våra kunder bli nådda?
  • Hur vill vi nå dem?

Återtagande

  • eget system för återtagande av produkter, till exempel i butik
  • branschgemensamt system för återtagande
  • samhällets insamlingssystem.

Så tänker ni cirkulärt

  • Vad händer med material och produkter efter köptillfället? De cirkulära affärsmodellerna innebär ofta ett ökat flöde tillbaka från kunden till företaget.
  • Ett system för återtagande innefattar ofta någon typ av incitament för att kunden ska lämna tillbaka produkten, till exempel pant eller rabatt på nästa köp.