Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Västsverige

Här hittar du information om pågående och kommande finansieringserbjudanden i Västsverige.

Plan för utlysningar

I tidslinjen nedan får du en överblick av vilka erbjudanden om finansiering som kommer från Regionalfonden i Västsverige. Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2022

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering 
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Det innebär att alla mål i programmet kommer vara öppna för ansökningar Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i mars och Tillväxtverket fattar beslut i april 2023.
Budget är inte beslutad än.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Det finns möjligheter att samordna med nationella satsningar inom Regional Exportsamverkan.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering.
2.2 Främja förnybar energi.
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Det innebär att alla mål i programmet kommer vara öppna för ansökningar Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i maj och Tillväxtverket fattar beslut innan sommaren 2023. Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering 
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.

Det innebär att alla mål i programmet kommer vara öppna för ansökningar Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i december och Tillväxtverket fattar beslut innan årsskiftet
Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.

Det innebär att alla mål i programmet kommer vara öppna för ansökningar. Samtliga mål kommer öppna för ansökningar om förstudier.
Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i mars och Tillväxtverket fattar beslut under april. Budget är inte beslutad än.

Kontakt

E-postadress: vastsverige@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt

Jasmine Heinrup
Sebastian Delic
Rebecca Sava

Programansvarig: Linnéa Hagblom

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter till kontoret i Göteborg.