Transportbidrag

Transportbidraget vänder sig till företag inom tillverkningsindustrin i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Bidraget ska lindra de nackdelar företagen har på grund av långa avstånd.

Transportbidraget i korthet

  • Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.
  • Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.
  • Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen.
  • Transporten ska vara längre än 401 km.
  • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Datum för ansökan

Ansökan för transporter utförda 1 januari-30 juni ska vara hos Tillväxtverket senast den 30 september samma år. Ansökan för transporter utförda 1 juli-31 december ska vara hos Tillväxtverket senast 31 mars nästkommande år.

Miljöanpassa era transporter

Alla vinner på mer miljöanpassade transporter: ditt företag, miljön och den regionala utvecklingen. Här får du som företagare tips på hur du kan bidra till en effektivare resursanvändning.

Företag kan på flera sätt miljöanpassa sina transporter. Det kan ske genom att höja fyllnadsgrader i lastbilar, undvika tomma returtransporter och ha en effektiv bränsleförbrukning.

Konkreta tips till företag:

  • Kartlägg transporter för att få kontroll på vilka flöden företaget har.
  • Sätt upp miljömål.
  • Ta fram åtgärder och handlingsplan utifrån de mål företaget har satt upp.

Varför finansierar Tillväxtverket transporter i norra Sverige?

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

Kontakt

Tillväxtverket
Tingsbacka
938 31 Arjeplog

08-681 91 00
arjeplog@tillvaxtverket.se