Regionalfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden är en EU-fond som syftar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna.

Fondens mål och inriktning

Med hjälp av Regionalfonden kan olika aktörer driva projekt för miljö, klimat, företagande, kompetens, spjutspetsforskning eller tillgång till bredband.

Vilket programområde tillhör vi?

Ett programområde inom Regionalfonden är en geografisk region eller ett område med gemensamma utmaningar och mål som har specifika program med en specifik budget och målsättningar för hur fondens medel ska användas.