Tillväxtverket

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Viktig information om 2023

Den månadsvisa uppdateringen av inkvarteringsstatistiken kommer upphöra från och med januari 2023. Det beror på resursläget på Tillväxtverket. De slutgiltiga årssiffrorna för 2022 publiceras den 5 april 2023. Årssiffror för 2023 publiceras i april 2024. Mer information kommer löpande under 2023.

Publicering av inkvarteringsstatistik 2023

5 april – statistik för november 2022
5 april – statistik för december 2022
5 april – slutgiltig statistik för 2022
April 2024 – slutgiltig statistik för 2023

Dokumentation

I dokumenten nedan finner ni beskrivning av statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Kontakt

Fredrik Junkka
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9252