Tillväxtverket

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i statistikportalen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Hantering av mätproblem i statistiken relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) sedan våren 2020 inte har möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation.

För mer information om hur Coronapandemin hanteras inom ramen för inkvarteringsstatistiken se avsnitt 2.2.4 och 2.2.6 i den senaste versionen av Kvalitetsdeklarationen nedan.

Publicering av inkvarteringsstatistik 2022

3 mars - statistik för januari
6 april - statistik för februari
3 maj - statistik för mars
2 juni - statistik för april
5 juli - statistik för maj
3 augusti - statistik för juni
1 september - statistik för juli
4 oktober - statistik för augusti
3 november - statistik för september
1 december - statistik för oktober

Dokumentation

I dokumenten nedan finner ni beskrivning av statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55