Tillväxtverket

Inkvarterings­statistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.  Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nedan hittar du de senaste sammanställningarna som Tillväxtverket tagit fram baserat på inkvarteringsstatistiken. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Sedan 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Läs mer om statistikdatabasen.

Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör. Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa.

Publicering av inkvarteringsstatistik 2021

8 mars - statistik för januari
7 april - statistik för februari
6 maj - statistik för mars
8 juni - statistik för april
6 juli - statistik för maj
5 augusti - statistik för juni
7 september - statistik för juli
7 oktober - statistik för augusti
4 november - statistik för september
7 december - statistik för oktober

Gästnätter juli 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende juli 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 25 procent jämfört med juli 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 16 procent respektive 191 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.
Gästnätter juli 2021

Gästnätter juni 2021

Preliminär månadsstatistik för juni 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 30 procent jämfört med juni 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 27 procent respektive 74 procent. Trots förbättring så är det dock 33 procent färre gästnätter jämfört med juni 2019.
Gästnätter juni 2021

Gästnätter maj 2021

Preliminär månadsstatistik för maj 2021 visar att gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige ökade med 43 procent jämfört med maj 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 42 procent respektive 61 procent. Trots förbättring så är det dock 40 procent färre gästnätter jämfört med maj 2019.
Gästnätter maj 2021

Gästnätter april 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för april 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 104 procent jämfört med april 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 105 procent respektive 106 procent.
Gästnätter april 2021

Gästnätter mars 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen under mars 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 3 procent jämfört med mars 2020. De svenska gästnätterna ökade med 11 procent, medan de utländska i stället minskade med 48 procent.

Gästnätter mars 2021

Gästnätter februari 2021

Preliminär månadsstatistik för februari 2021 visar att det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige minskade med 39 procent jämfört med februari 2020. De svenska gästnätterna minskade med 30 procent, medan minskningen för de utländska låg på 77 procent.

Gästnätter februari 2021

Gästnätter 2020

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Preliminär statistik för 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 36 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna uppgick till 16,8 miljarder, en minskning med 47 procent jämfört med föregående år.

Gästnätter 2020

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55