Tillväxtverket

Inkvarterings­statistik

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nedan hittar du de sammanställningar som Tillväxtverket tar fram baserat på inkvarteringsstatistiken. Sedan 2013 finns inkvarteringsstatistiken också tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaserlänk till annan webbplats. Där kan användaren göra sina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Vid uttag och publicering av statistik från databasen anges Tillväxtverket/SCB som källa.

Sommarturismen 2017

Boendeanläggningarna fortsätter att tjäna mer pengar på övernattningar under sommarmånaderna. Logiintäkterna från hotell, stugbyar och vandrarhem steg med 6,6 procent. 

Sommarturismen 2017

Turismåret 2016

Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något svagare än tidigare år. Totalt blev det 62 miljoner övernattningar 2016.

Turismåret 2016

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa.

Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Beställning av statistik på lokal/kommunal nivå och specialbearbetningar

Inkvarteringsstatistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSDlänk till annan webbplats.

Där kan användaren göra sina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till lägre nivå under förutsättning att sekretessbestämmelserna tillåter det. För beställning av statistik på lägre nivå kontakta SCB, se kontaktuppgifter nedan.

Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har utvecklats och anpassats till olika användares behov. Statistikpaketen, liksom enskilda tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län, kommun eller fritt vald grupp av anläggningar), storleksgrupp med mera kan beställas hos SCB.

SCB kan dessutom på beställning utföra specialbearbetningar av primärmaterialet, under förutsättning att sekretessbestämmelserna så tillåter.

Vid uttag och publicering av inkvarteringsstatistik ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

SCB-Kontakt

SCB, Enheten för miljö och turism
Telefon: 010-479 44 40
E-post: inkvartering@scb.se

Kontakt

Sofi Sjöberg

Telefon: 08-681 7702