Tillväxtverket

Inkvarterings­statistik

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nedan hittar du de sammanställningar som Tillväxtverket tar fram baserat på inkvarteringsstatistiken. Sedan 2013 finns inkvarteringsstatistiken också tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser. Där kan användaren göra sina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Vid uttag och publicering av statistik från databasen anges Tillväxtverket/SCB som källa.

Gästnätter maj 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för maj 2020 visar marginell återhämtning för gästnätterna på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige. Det totala antalet gästnätter minskade med 57 procent jämfört med maj 2019. Motsvarande siffra för april var en minskning med 69 procent.

Gästnätter maj 2020

Gästnätter 2019

Turismen iSverige fortsätter att öka. Totalt blev det 67,8 miljoner gästnätter 2019, en ökning med fyra procent jämfört med året innan.

Gästnätter 2019

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa.

Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Beställning av statistik på lokal/kommunal nivå och specialbearbetningar

Inkvarteringsstatistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra sina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till lägre nivå under förutsättning att sekretessbestämmelserna tillåter det. För beställning av statistik på lägre nivå kontakta SCB, se kontaktuppgifter nedan.

Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har utvecklats och anpassats till olika användares behov. Statistikpaketen, liksom enskilda tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län, kommun eller fritt vald grupp av anläggningar), storleksgrupp med mera kan beställas hos SCB.

SCB kan dessutom på beställning utföra specialbearbetningar av primärmaterialet, under förutsättning att sekretessbestämmelserna så tillåter.

Vid uttag och publicering av inkvarteringsstatistik ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

SCB-Kontakt

SCB, Uppgiftslämnarservice
Telefon: 010-479 60 65
E-post: inkvartering@scb.se

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 89