Tillväxtverket

Inkvarterings­statistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.  Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nedan hittar du de senaste sammanställningarna som Tillväxtverket tagit fram baserat på inkvarteringsstatistiken. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Sedan 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Läs mer om statistikdatabasen.

Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör. Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa.

Sommarturismen 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende sommarsäsongen 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 32 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 23 procent respektive 167 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.
Gästnätter sommarsäsongen 2021

Gästnätter augusti 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende augusti 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 37 procent jämfört med augusti 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 23 procent respektive 170 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.
Gästnätter augusti 2021

Gästnätter juli 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende juli 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 25 procent jämfört med juli 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 16 procent respektive 191 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.
Gästnätter juli 2021

Gästnätter juni 2021

Preliminär månadsstatistik för juni 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 30 procent jämfört med juni 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 27 procent respektive 74 procent. Trots förbättring så är det dock 33 procent färre gästnätter jämfört med juni 2019.
Gästnätter juni 2021

Gästnätter maj 2021

Preliminär månadsstatistik för maj 2021 visar att gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige ökade med 43 procent jämfört med maj 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 42 procent respektive 61 procent. Trots förbättring så är det dock 40 procent färre gästnätter jämfört med maj 2019.
Gästnätter maj 2021

Gästnätter 2020

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Preliminär statistik för 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 36 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna uppgick till 16,8 miljarder, en minskning med 47 procent jämfört med föregående år.

Gästnätter 2020

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55