Tillväxtverket

Inkvarterings­statistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.  Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nedan hittar du de senaste sammanställningarna som Tillväxtverket tagit fram baserat på inkvarteringsstatistiken. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Sedan 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Läs mer om statistikdatabasen.

Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa.

logotyp med texten svergies officiella statistik


Publicering av inkvarteringsstatistik 2020

7 september - statistik för juli
6 oktober - statistik för augusti
5 november - statistik för september
7 december - statistik för oktober

Gästnätter 2020

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Preliminär statistik för 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 36 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna uppgick till 16,8 miljarder, en minskning med 47 procent jämfört med föregående år.

Gästnätter 2020

Gästnätter oktober 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för oktober 2020 visar en fortsatt återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De utländska gästnätterna minskade under oktober 2020 med 54 procent jämfört med oktober 2019. Motsvarande siffra för september var en minskning med 62 procent.

Gästnätter oktober 2020

Gästnätter september 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för september 2020 visar en liten återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De utländska gästnätterna minskade under september med 62 procent jämfört med september 2019. Motsvarande siffra för augusti var en minskning med 77 procent.

Gästnätter september 2020

Gästnätter augusti 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för augusti 2020 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boende anläggningarna i Sverige minskade med 34 procent jämfört med augusti 2019. De svenska gästnätterna minskade med 14 procent, medan minskningen för de utländska gästnätterna var fortsatt hög och låg på 77 procent.
Gästnätter augusti 2020

Gästnätter juli 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juli 2020 visar att antalet svenska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade i 10 av Sveriges 21 län jämfört med juli 2019. Trots den positiva utvecklingen minskade det totala antalet gästnätter.
Gästnätter juli 2020

Gästnätter juni 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juni 2020 visar fortsatt minskning av gästnätter från utlandet. Antalet utländska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige minskade 80 procent jämfört med juni 2019.
Gästnätter juni 2020

Gästnätter maj 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för maj 2020 visar marginell återhämtning för gästnätterna på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige. Det totala antalet gästnätter minskade med 57 procent jämfört med maj 2019. Motsvarande siffra för april var en minskning med 69 procent.
Gästnätter maj 2020

Gästnätter april 2020

Preliminär månadsstatistik för inkvartering för april 2020 visar att hotellens intäkter minskade med 80 procent jämfört med april 2019. Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige minskade med 69 procent. Störst relativ minskning hade Jämtlands län och Stockholms län.
Gästnätter 2019

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 89