Tillväxtverket
Man arbetar vid dator hemma

Stöd till omstart efter pandemin

React-EU ska bidra till återhämtning och omställning i företag och regioner för att möta effekterna av pandemin.

Kvinna jobbar med laptop i offentlig miljö

Rapporter om programmen

Hur går det i programmen? Genomförs de enligt plan? Blir det några effekter av det projekten gör?

Hand som skriver med penna på papper.

Blanketterna

Blanketter för att söka stöd, ansöka om utbetalning och rapportera ditt projekt finns under Ansök och rapportera.

Hög med böcker.

Handbok

Handbok för EU-projekt är en vägledning för er som genomför ett EU-projekt eller som planerar för det och vill ansöka om stöd.