Tillväxtverket
eu-logotyp

Handbok för EU-projekt 2014-2020

Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för följande EU-program under programperioden 2014-2020. 

Handbok för EU-projekt omfattar avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta i vänsterspalten.

En översikt av samtliga sidor hittar du på sidan Innehåll Handbok för EU-projekt

Strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning

Handboken vänder sig till projekt inom strukturfondsprogrammen Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna och Skåne-Blekinge samt Nationellt regionalfondsprogram.

Delfinansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Söker ni delfinansiering inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, ett gränsregionalt samarbetsprogram, omfattas ni av andra regelverk. Läs mer på www.interreg-oks.eu

Följ krav och villkor

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att stödmottagare följer de krav och villkor som anges i denna handbok.

Tidigare versioner av Handbok för EU-projekt

Det nuvarande innehållet, i avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta här i menyn, utgör version 5.6 av Handbok för EU-projekt.

Se tidigare versioner av handboken.

Prenumerera

Vill du veta när vi uppdaterar innehållet i Handbok för EU-projekt? Prenumerera på nya versioner av Handbok för EU-projekt

PDF-version