Tillstånd och trender 2022

Denna rapport handlar om regional utveckling i Sverige, samt hur möjligheterna att bo, verka och leva i hela landet har förändrats. Rapporten analyserar utvecklingen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

I rapporten konstaterar vi att Sverige är i konstant förändring. Det gäller både den demografiska utvecklingen och hur företagandet utvecklas. Dock finns det geografiska skillnader, där utvecklingen skiljer sig åt mellan olika landsdelar och län. Även inom länen är skillnaderna ofta påtagliga där förutsättningarna ofta skiljer sig åt mellan tätbebyggda och glesbebyggda områden.

Syftet med rapporten är att bidra till hållbar regional utveckling genom att tillhandahålla grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar inom en rad områden. Rapporten har ett företagsperspektiv och fokuserar därför främst på vad utvecklingen innebär för små och medelstora företag.

Rapporten är tänkt att fungera som ett övergripande referensmaterial. Avsikten är att det ska gå att få en sammanhållen bild över läget och trender för den regionala utvecklingen. Vi åstadkommer detta med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån, men vi refererar även till forskning, samt relevanta underlag och analyser från Tillväxtverket och andra myndigheter.

Kontakt

Elias Olofsson

Tel. 08-681 9513

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se