Regionala indelningar

Sverige kan delas in geografiskt på ett flera olika sätt. Indelningarna kan dels vara administrativa som till exempel kommuner och län, dels funktionella som lokala arbetsmarknadsregioner. Här presenteras några av de indelningar som Tillväxtverket använder.

Ett vanligt sätt är att redovisa statistik på länsnivå, men statistik kan även redovisas uppdelat på funktionella analysregioner (FA-regioner), regiontyper (baserade på FA-regioner) och kommuntyper.

FA-regioner är en indelning som har en administrativ indelning i kommuner som minsta byggsten. Kommuntyper är resutltat av en typologisering av landets kommuner efter vissa principer.

Ta del av hur indelningen i FA-regioner, regiontyper och kommuntyper samt stad och land ser ut.

Kontakt

Wolfgang Pichler

Tel. 08-681 9172

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se