Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är för små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas.

 • Automations­checkar

  Små och medelstora tillverkande företag kan söka automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla automatisering eller robotisering. Sök stödet hos oss.

 • Checkar för grön omställning

  Affärsutvecklingscheckar för grön omställning hjälper er utveckla er verksamhet med en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling. Sök checken hos din region.

 • Digitaliserings­checkar

  Denna affärsutvecklingscheck kan finansiera extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Sök checken hos din region.

 • Internationaliserings­checkar

  Med hjälp av en Internationaliserings­check får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Sök checken hos din region.

 • Kompetenscheck

  Komptenschecken riktar sig mot er som vill komptensutveckla företaget. Sök checken hos din region.

 • Checkar för digital säkerhet

  Små och medelstora företag i Halland, Västerbotten, Västernorrland och Östergötland kan söka ekonomiskt stöd från regionen för att ta in en konsult som stöd i företags arbete med digital säkerhet.

 • Frågor och svar

  Frågor och svar om ansökningarna.

 • Kontakt

  Du ansöker om affärsutvecklingscheck för internationalisering, digitalisering, grön omställning och kompetens hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.