Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är vår finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken för internationalisering, digitalisering, grön omställning och kompetens hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

 • Automations­checkar

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

 • Checkar för grön omställning

  Vill ni utveckla er verksamhet för en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling? Den gröna omställningen förväntas på sikt stärka företagens konkurrenskraft, leda till ökad tillväxt och sysselsättning samtidigt som företagen minskar sin miljö- och klimatpåverkan. 

 • Digitaliserings­checkar

  Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

 • Internationaliserings­checkar

  Med hjälp av en Internationaliserings­check får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering.

 • Kompetenscheck

  Komptenschecken riktar sig mot er som vill komptensutveckla företaget.

 • Checkar för digital säkerhet

  Är ni ett litet eller medelstort företag i regionerna Halland, Västerbotten, Västernorrland eller Östergötland som vill stärka arbetet med digital säkerhet? Då kan ni söka ekonomiskt stöd för att ta in en konsult som ett initialt stöd i ditt företags fortsatta arbete med digital säkerhet.

 • Frågor och svar

  Det går att söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering, digitalisering, strategisk kompetensförsörjning, grön omställning och automation. Checkar är vår finansiering direkt till företag.

 • Kontakt

  Du ansöker om affärsutvecklingschecken för internationalisering, digitalisering, grön omställning och kompetens hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.