Strategiska EU-projekt

Några projekt som får finansering från EU mellan 2021-2027 är särskilt betydelsefulla för att uppnå EU-programmens mål.

MA41065

Målen inom programmen varierar men handlar i grund och botten om att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i regionerna. De här projekten representerar EU-programmen lite extra och är exemplariska att följa när du vill veta vad pengarna från EU:s regionalfond och Fonden för en rättvis omställning går till.

Projekten ska också visa hur de bidrar till de grundläggande principerna för Europeiska unionen, där bland annat jämställdhet, icke-diskriminering och mångfald är viktiga.

Vad ska projekten göra då?

De allra flesta projekt som utnämns till strategiska för programmen kommer att jobba med digitalisering och kallas för "digitala innovationshubbar". Hubbarna ska hjälpa företag ute i landet med ny digital teknik så som högpresterande datorer, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Programmet i Mellersta Norrland har en annan inriktning för sina strategiska pengar. Det handlar om att förbättra järnvägen Mittbanan för att öka möjligheten till pendling, möta besöksnäringens behov samt att möjliggöra för att fler godstransporter kan gå på järnväg.

Det Nationella regionalfondsprogrammets projekt ska öka utbudet av regionalt riskkapital, så kallat ägarkapital, till små och medelstora företag. Riskkapitalet ska komma in tidigt och skapa potential för tillväxt och väsentligt bidra till miljö- och klimatnytta.

Projekten som får finansiering inom Fonden för en rättvis omställning kommer att drivas av utpekade industrianläggningar. De ska jobba för att minska sina höga koldioxidutsläpp och tackla de utmaningar som följer av omställningen.