Version 3.0

Ladda ner version 3.0 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.

Publicerades på eu.tillvaxtverket.se 2015-07-08.